Przygotuj i wygłoś mowę pochwalną na cześć osoby, którą uważasz za autorytet.

Przygotuj i wygłoś mowę pochwalną na cześć osoby, którą uważasz za autorytet.

        Szanowni słuchacze! Chciałbym podzielić się z Wami  moimi spostrzeżeniami na temat osoby, którą uważam za autorytet. Na początku mojej mowy przytoczę kilka faktów biograficznych, które przybliżą postać człowieka wyjątkowego – Marka Kotańskiego. Swoim życiem i postępowaniem udowodnił, że potrafi zrozumieć drugiego człowieka,  nie jest mu obojętne zło tego świata. Starał się zmieniać świat na lepszy, pomagał opuszczonym oraz samotnym w walce z chorobą czy przeciwnościami losu. Był prawdziwym altruistą, swoje życie poświęcał, aby wspierać  ludzi  potrzebujących i cierpiących.  Studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie aktywnie działał   w Ruchu Młodych Wychowawców,  zajmującym się sierotami oraz młodzieżą z rodzin patologicznych.  Po ukończeniu studiów pracował jako terapeuta  w szpitalu psychiatrycznym  w Warszawie. Współpracował ze Społecznym Komitetem Przeciwdziałania alkoholizmowi  i angażował się w tworzenie Ruchu "Trzeźwość".  

       Swoje pełne wizji i pasji życie poświecone w służbie drugiemu człowiekowi kontynuował, gdy  rozpoczął pracę  w Szpitalu Psychiatrycznym w Garwolinie. Był odważny i otwarty na wyzwania,  zajmował się osobami uzależnionymi od narkotyków. Propagował nowatorskie metody pracy, w chwili, gdy nie traktowano uzależnionych z powodów ideologicznych za chorych.  Założył stowarzyszenie Monar, a później powstały ośrodki w całej Polsce. Pierwszy utworzono w Głoskowie pod Garwolinem.

            Swoje idei potrafił przekształcić w konkretne działanie, a dzięki swojej pracy i zaangażowaniu pomógł wieli ludziom. Mało można spotkać ludzi, którzy są tak silni i pełni empatii, aby wspierać innych w trudnej, często beznadziejne walce z chorobą i uzależnieniami. Marek Kotański powinien być autorytetem  i wzorem, jak być  dobrym i pełnym  wartości człowiekiem. Potrafił nie tylko mówić o problemach, ale też efektywnie działać. Do jego ostatnich osiągnięć należy tworzenie osad  dla  dla osób dotkniętych wirusem HIV i chorych na AIDS w ramach stowarzyszenia "Solidarni Plus ". Jako założyciel Markotu podjął walke z bezdomnością oraz pomagał ludziom, bezdomnym, samotnym , osobom niepełnosprawnym, samotnym matkom z dziećmi czy opuszczającym więzienie.

      Marek Kotański dawał ludziom szansę na nowe, pozbawione nałogów życie. Sprawiał, że mogły spełniać się marzenia o lepszym życiu. Podawał rękę tam, gdzie uważano sytuację za beznadziejną.

     Marek Kotański to prawdziwy autorytet j mądrego, wrażliwego człowieka pragnącego zmieniać świat. Z całą pewnością uczynił go lepszym, dzięki niemu zwrócono uwagę na problem narkomani czy bezdomności. Dziękuję za uwagę.