Wyjaśnij na podstawie wybranego utworu literackiego oraz obrazu, czym jest symbolizm

Symboliści uważali, że człowiek nie jest w stanie opisać świata idei językiem pojęć, ale może to uczynić za pomocą literatury, ponieważ tylko ona jest w stanie wyrazić, to co ze swojej natury jest niewyrażalne.