Czy poglądy filozofów greckich, zwłaszcza stoików, epikurejczyków i cyników mogą być inspiracją do ukształtowania postawy życiowej młodego człowieka ?a

Czy poglądy filozofów greckich, zwłaszcza stoików, epikurejczyków i cyników mogą być inspiracją do ukształtowania postawy życiowej młodego człowieka ?

Myślę, że poglądy filozoficzne starożytnych filozofów greckich mogą mieć duży wpływ na ukształotwanie postway życiowej młodzieży. Stoicy z ich głownym przedstawicielem Zenonem z Kition wierzyli, że należy zachować spokój wewnętrzny wynikajacy z faktu, ze losy człowieka są z góry przesądzone. Myślę, że wewnętrzny spokój jest ważny, szczególnie w trudnych chwilach. Zgodnie z filozofia stoicka nalezy zaufać rozumowi, który pozwoli zrozumieć, jakie są przyczyny niepowodzen i pozwoli zapomnieć o smutku i cierpieniu. Filozfia stoicka może nauczyć młodych ludzi rozsądku oraz zachowania spokoju w najtrudniejszych chwilach w życiu, na które nie mamy wpływu.

Uważam, że epikureizm może być znaczący w kształtowaniu charakteru młodzieży, szczególnie zalecenia epikurejczyków, aby umieć odsunąc się od świata i żyć w gronie przyjaciół.

Myślę,że młodzi ludzie nie powiini brać wzoru z cyników. Cynicy nie szanowali społecznych konwenansów, a są one potrzebne, aby uniknąć chaosu. Młodzież powinna mieć ustalone granice oraz zasady postępowania. Cynicy zalecali ich omijanie. Diogenes z Synopy mieszkał w starej beczce. Uważam, że na początku drogi życiowej nie można odrzucać wszystkich zasad społecznych, przeciwnie należy uczyć się ich przestrzegać.