Doktor Castel charakterystyka

    Doktor Castel

    • Starszy kolega Bernarda Rieux.
    • To on potwierdza przypuszczenia Rieux, że w Oranie panuje epidemia dżumy i nie boi się tego ujawnić.
    • Jako jeden z niewielu zdaje sobie sprawę z wiel­kiego zagrożenia, jakie niesie ze sobą epidemia i popiera żądania Rieux odnośnie zapobiegaw­czych działań prefektury.
    • Z orańskiego bakcyla wytwarza serum, które przyczynia się do zahamowania choroby i wielu wyzdrowień.