Jakie cechy powinien posiadać człowiek wiary XXI wieku ?

Jakie cechy powinien posiadać człowiek wiary XXI wieku ?

Każdy katolik dąży do tego aby stać się godnym miana człowieka wiary XXI wieku . Przykładem człowieka wiary są kapłani, którzy realizują swe życie w duszpasterskiej posłudze.

Chociaż wszyscy wierzymy w Jezusa Chrystusa, to jednak wiele jest wizji chrezścijańskiego postępowania. To, jakim będę w przyszłości katolikiem w znacznej mierze zależy od tego, jaki obraz człowieka wiary ukształtuje się w okresie szkolnym, na ile dobrze odczytam naukę kierowaną do mnie przez Chrystusa każdego dnia, na ile przemyślę i przemodlę Boże przekazania. Od samego początku nauki na lekcjach religii pytam siebie: "jakim ja chcę być człowiekiem ", ale przede wszystkim pytam o to Chrystusa i proszę, by kształtował we mnie człowieka wiary na swój obraz i podobieństwo.
Dla mnie człowiek wiary XXI wieku to przede wszystkim człowiek wiary, wiary głębokiej, szczerej, autentycznej. Rozważając Pismo św., patrząc na współczesne życie dochodzę do wniosku, że dosłownie wszystko skupia się wokół treści zawartych w tym jednym słowie – wiara, wiara w Jezusa Chrystusa. Chrystus od swoich uczniów wymagał przede wszystkim wiary i zaufania. Pismo św. jest jednym wielkim sprawdzianem naszej wiary. Zgłębiając tajemnicę Bożego Słowa doszełam do wniosku, że Chrystus nie pragnie ode mnie niczego więcej, jak tylko autentycznej wiary.

Współczesny świat, człowiek potrzebuje świadectwa wiary. To świadectwo w pierwszym rzędzie ma mu dać kapłan. Ludzie przychodząc do Kościoła chcą tam spotkać Boga. Wymagania współczesnego świata w stosunku do wiedzy księży są ogromne, i że ta wiedza jest niezbędna w duszpasterstwie. Uważam jednak, że wykształcenie jest "tylko" narzędziem pracy i źródłem, z którego czerpie wiara. Ludzie potrzebują bliskości Boga, odczucia Jego obecności. Do Boga ma ich prowadzić także kapłan. Człowiek w pielgrzymce wiary potrzebuje przewodnika, duszpasterza. Najdoskonalszy przykład dobrego pasterza mamy w Jezusie Chrystusie i z niego powinniśmy czerpać moc stając na czele powierzonego sobie Ludu Bożego.

Wiara jest łaską i Bóg udziela jej komu chce. Doskonale wiemy, że codzienne, nieustanne przebywanie w obecności Boga powinno rozwijać, pogłębiać wiarę i więź z Jezusem Chrystusem.
Człowiek wiary XXI wieku to człowiek Boży. Działa mocą Chrystusa, z Niego czerpie siłę, w Nim znajduje podporę w chwilach trudnych. Bez pomocy Chrystusa trudno zostać człowiekiem wiary . W przyjęciu postawy wiary tak ważne jest więc uzmysłowienie sobie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Myślę, że warto by w tym miejscu postawić pytanie: czy ja naprawdę spotkałem Boga.
Moim zdaniem tylko katolik w pełni żyjący Bogiem może sprostać misji dobrego człowieka i świadka Chrystusowego zmartwychwstania. Człowieka wiary XXI wieku spośród tłumu innych ludzi powinna wyróżniać właśnie wiara i dobro . Dobro noszone i pielęgnowane w sercu, dobro malująca się na twarzy, ale przede wszystkim dobro wyrażające się czynem i ofiarą. Zasadniczym zadaniem człowieka wiary XXI wieku jest dawanie świadectwa o Chrystusie. Pan Jezus rozsyłając apostołów powiedział: "Będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi". Mamy być dla świata – jak był nasz Mistrz – "znakiem, któremu sprzeciwiać się będą". Stąd też tak ważne jest dla dzisiejszych ludzi świadectwo wiary.

Człowiek wiary XXI wieku powinien żyć Ewangelią każdego dnia. Istotne jest co tygodniowe uczestniczenie w mszt świętej . Głoszona z ambony prawda musi znaleźć potwierdzenie w codziennym życiu katolika. Uważam, że jest to podstawowa cecha człowieka wiary XXI wieku . Ta zaś postawa jest konsekwencją wynikającą z osobistej więzi z Jezusem Chrystusem i przyjęcia prawdy zawartej w Ewangelii. Pragnę być człowiekiem wiary XXI wieku głębokiej i autentycznej . Moim zdaniem wiara czyni cuda, "góry przenosi", realizuje się w miłości.