Wybierz obraz realistyczny z drugiej połowy XIX wieku . Udowodnij, że jest on przykładem realizmu w sztuce.

Wybierz obraz realistyczny z drugiej połowy XIX wieku. Udowodnij, że jest on przykładem realizmu w sztuce.

Przykładem obrazu realistycznego z drugiej połowy XIX wieku jest Anioł Pański, którego namalował Jean Francois Millet. Obraz malarza podkreśla biologiczne uwarunkowania ludzkiego życia oraz podporządkwoanie życia chłopów rytmowi natury oraz wierze chrześciajańskiej.

Obraz przedstawia parę wieśniaków na kartoflisku, którzy przerwali na chwile pracy, aby odmówić modlitwę wieczroną Anioł Pański. Nowy nurt w sztuce realizm przedstawiał obrazy pozbawione idealizacji, prezentował prostych ludzi zajętych codziennymi sprawami.

Kompozycja obrazu jest nieskomplikowana. Na pierwszym planie malarz przedstawił znacznie wyróżniającą się  od tła dwie postacie modlącej się chłopskiej pary w ubogich, codziennych ubraniach. Obok znajdowały sie atrybuty ich ciężkiej pracy na roli, czyli widły, koszyk i taczkę z workami ziemniaków. Dzieła realistyczne chętnie przedstawiały chłopów, jako bohaterów scenek rodzajowych.

Obraz zrywał z tradycją przedstawiania scen wiejskich sielankowo. Proponował pełen powagi realizm, pochwałę codzienności.

Obraz utrzymany jest w stonowanej kolorostyce. Artysta starał się oddać naturalną poświatę charakterystyczną dla końca dnia, który kończył się w ostatnicj promieniach słońca.

 Postacie wieśnikaów i kartoflisko zostały utrzymane w kolorystyce brązowo- szarej. Została ona rozświetlona jaśniejszymi plamami, które podkreślają szczegóły tła oświetlone słońcem. Ciemne barwy pola i ludzkie postacie kontrastują z złocistością złotego nieba nad linią horyzontu. Dzieła realistyczne często nawiązywały do natury.

Para wieśniaków wyraża pokorę oraz skupienie nad modlitwą. Bohaterowie obrazu pochylili głowy, a wzrok utkwili w ziemi. Kobieta splotła dłonie na piersi i pogrążyła się w modlitwie. Mężczyzna zdjął czapkę z głowy, trzyma ją przed sobą w geście skupienia i szacunku. Pozy wieśniaków wyrażają godność, prostotę oraz skromność.