Wyjaśnij, jak tworzą się więzi między ludźmi.

Wyjaśnij, jak tworzą się więzi między ludźmi. Czy według ciebie dla doświadczania przyjaźni konieczny jest rytuał, o którym mówi Lis ?

Podczas spotkania z Lisem Mały Książę zdobył przyjaciela, ale też zrozumiał na czym polega przyjaźń. Lis tłumaczył, że warunkiem powstania przyjaźni jest stworzenie więzi, czyli oswojenie. Wymaga to dużo cierpliwości. Gdy taka więź stworzy się, Lis stanie się dla Małego Księcia najważniejszy, będzie potrzebny i jedyny na świecie. Podobnie Mały Książę stanie się dla Lisa wyjątkowy spośród tysięcy chłopców na świecie.

Przyjaźń, zdaniem Lisa zaczyna się od poznania, potem oswojenia. Dorośli nie mają przyjaciół, bo chcieliby wszystko kupić, a przyjaźni, nie kupuje się w sklepie.

Lis przywiązuje dużą wagę do rytuału: ,,rytuał sprawia, że dzień jest  niepodobny do dnia, a godzina do godziny ''. Uważa, że tworzenie przyjaźni rozpoczyna się od rytuału, najpierw wyznacza się spotkanie z przyjacielem o tej samej godzinie. Można nie odzywać się podczas spotkania, ale w ten sposób tworzy się więź. ,, Język jest źródłem nieporozumień ''  W ciągu następnych dni tęskni się za chwilą spotkania z przyjacielem.

Mały Książę oswoił Lisa.