Jaką rzeczywistość, zdaniem badaczki, odkryli romantycy w swoich utworach ?

Jaką rzeczywistość, zdaniem badaczki, odkryli romantycy w swoich utworach ?

Romantycy odkryli w swoich utworach nową rzeczywistość, rzeczywistość wewnętrzną, którą można nazwać rzeczywistością swobodnych fantazmatów, czyli obrazów powstałych w wyobraźni.

Na czym polegał kulturowy przełom, którego wedle niej dokonali ?

Romantycy dokonali odkrycia ,, człowieka podświadomego ”, który zaczął swobodnie wypowiadać to, co do tej pory było starannie skrywane i tajone.  Romantykom nie potrzebne były antyczne preteksty, obnażali świat fantazmatyczny wewnętrzny człowieka, zwłaszcza człowieka młodego.  To dało początek nowej sztuce, posługującej się snami, fantazmatami, tworami wyobraźni.  

W jaki sposób kino wiąże się z doświadczeniami ujawnionymi przez romantyków ?

Kino przyniosło naoczne, bo wizualne ujawnienie fantazmatów Każdego.  Każdy mógł się w tych fantazmatach rozpoznać. Kino pokazało,  wizualnie, jakie obrazy powstają w wyobraźni człowieka, w jego snach,  fantazmatach.  

Jak sądzisz, dlaczego pokazywane przez sztukę fantazmatycznego świata człowieka oburza niekiedy odbiorców ?

Pokazywany przez sztukę fantazmatyczny świat człowiek oburza odbiorców, ponieważ wydaje się bezceremenialny i bezczelni. Te właśnie cechy romantyzmu oburzały klasyków, romantycy zaczęli swobodnie mówić o tym, co było dotychczas starannie skrywane oraz tajone.  Stało się to dzięki, odkryciu przez romantyków ,, człowieka podświadomego ”. Sztuka w romantyzmie posługująca się snami, fantazmatami , tworami wyobraźni bywała nazywana chorobliwą, dziwną, niezrozumiałą. Jednak z punktu widzenia Freuda jest normalna.