Odszukaj w Chłopach fragmenty będące przykładami różnych stylów artystycznych modernizmu.

Odszukaj w Chłopach fragmenty będące różnych  stylów artystycznych modernizmu.

I Realizm

Przedstawienie panoramicznego obrazu społeczności wiejskiej dzięki ;

– dokładnemu opisowi wsi i jej mieszkańców, ich zróżnicowania majątkowego (bogaci, średniozamożni, wyrobnicy, parobkowie, żebracy)

– opis mieszkańców wsi Lipiec w różnych miejscach i sytuacjach ( karczmie, kościele, na jarmarku, w sądzie )

– szczegłółowy opis prac polowych, zwyczajów, obrzędów np.kopanie kartofli, zbieranie kapusty, wesele, Dzień Zaduszny.

II Naturalizm

Życie społeczności wiejskiej jest zgodne z życiem natury, chłopi stają się częścią świata przyrody.

Tytuły poszczególnych tomów : Jesień, Zima, Wiosna, Lato pokreślają podporządkowanie rytmu życia mieszkańców wsi naturze. Przyroda wpływa na nastrój mieszkańców wsi, wpływa na prace i czasu wolnego. Jesienne deszczowe dni sprawiają, że ,, ludzie kwasili się po chałupach, jaki taki lazł po tym błocie i deszczi do siąsiadów na wyrzekanie, że t czas taki, co  i psa na dwór wygonić trudno.'' Z kolei wrześniowe słońce zachęca Antka i Hankę do niedzielnego spaceru.

W powieści odnajdujemy naturalistyczne sposoby obrazowania – opisy są wzbogacone szczegółami, często odpychającymi, budzącymi negatywne uczucia.

Przykładem naturalistycznej sceny jest śmierć Kuby. Reymon dokładnie opisuje, jak Kuba próbuje uciąć sobie nogę.

 

III Impresjonizm

Wpływ impresjonizmu jest widoczny w opisach przyrody. Narrator opisując wieś Lipce oddziałowuje na różne zmysły, wydobywa efekty malarskie i akustyczne, podkreśla ulotność opisywanych zjawisk.

IV Symbolizm

Cykl czterech pór roku symbolizuje związek mieszkańców wsi z naturą oraz powiązanie z ziemią.

Symbolem pracowitości jest Maciej Boryna będący mitem chłopa – Piasta.

Symboliczna jest scena wesela.