Historia pewnych mebli

Historia pewnych mebli

1. Jaką funkcję pełni akapit 1 ?

2. Jakimi zasadami kierował się Wyspiański przy projektowaniu wnętrz ?

3. Napisz, które elementy postawy Wyspiańskiego łączą go ze stereotypem mlodopolskiego artysty.

4.Podaj trzy cechy systroju pomieszczen zaprojektowanych przez Wyspiańskiego.

5. Zacytu jzdanie mówice o celach, które Wyspiański stawiał sztuce.

6. Jakie opinie na temat mieszkania urządzonego przez Wyspiańskiego przywpłuje autor tekstu ?

7. Tekst Boya – Żelenskiego został napisany stylem