Historia pewnych mebli

  Historia pewnych mebli

  1. Jaką funkcję pełni akapit 1 ?

  2. Jakimi zasadami kierował się Wyspiański przy projektowaniu wnętrz ?

  3. Napisz, które elementy postawy Wyspiańskiego łączą go ze stereotypem mlodopolskiego artysty.

  4.Podaj trzy cechy systroju pomieszczen zaprojektowanych przez Wyspiańskiego.

  5. Zacytu jzdanie mówice o celach, które Wyspiański stawiał sztuce.

  6. Jakie opinie na temat mieszkania urządzonego przez Wyspiańskiego przywpłuje autor tekstu ?

  7. Tekst Boya – Żelenskiego został napisany stylem