Na podstawie dwóch wierszy Do Leukonoe i Wybudowałem pomnik, jaki jest stosunek podmiotu lirycznego do życia oraz do śmierci.

Na podstawie dwóch wierszy Do Leukonoe  i Wybudowałem pomnik, jaki jest stosunek podmiotu lirycznego do życia oraz do śmierci.

Sławę u potomnych zapewniły Horacemu cztery księgi Pieśni, zawiera ponad sto utworów. Zbiór ten świadectwo jego umiejętności twórczych, dzięki niemu dorównał greckim lirykom i wdarł się na poetycki Parnas. Wzbogacił przy tym rzymską poezję o refleksję filozoficzną, obrazowo przedstawiając egzystencjalne poszukiwania swej epoki. W młodości hołdował poglądom Epikura, u schyłku życia przyswoił sobie zasady stoicyzmu. O skłonności do epikurejskich uciech świadczy choćby słynne zawołanie Carpe diem – chwytaj dzień, używaj dnia, nakłaniające do korzystania z pociągający ale i zarazem ulotnych przyjemne niesionych przez życie, które zawarł w pieśni  Do Leukonoe. W wierszu porusza problem nieuchronności przemijania oraz nieuchronności śmierci. Podmiot liryczny przekonuje ,, Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie, Jaki nam koniec gotują bogowie ”.  Poeta zachęca, aby przyjąć wyroki boskie ze spokojem ,, Lepiej przyjąć wszystko, jak się zdarzy ” i korzystać z życia.

Z kolei o stoickim umiarze świadczy idea złotego środka – lub też złotego środka lub też złotego umiarkowania po łac. aurea mediocritas. Określenie to użyte przez Horacego oznacza pogląd i styl życia odrzucający skrajności, preferujący drogę pośrednią, umiarkowaną, np. odrzucając tak nędzę, jak i bogactwo, należy poprzestać na zaspokojeniu podstawowych potrzeb czyli na dostatku, na tym, co wystarcza do godziwego życia.

W odzie Wybudowałem pomnik poeta dzieli się z potomnymi swoją dumą artysty, jest przekonany, że jego twórczość poetycka sprawi, że trwale zapisze się w pamięci potomnych. Jego poezja zapewni poecie nieśmiertelność oraz sławę. Zapewnia ,, nie wszystek umrę” , jest przekonany, że poezja sprawi, że będzie zawsze ,, młody ” , stanie się nie tylko wiecznym poetą, ale też nauczycielem życia.   Poeta prosi muzę Melpomenę, aby  dumna z jego zasług udekorowała jego głowę laurem.