Wytłumacz przyczyny popularności filozofii Artura Schopenhauera w modernizmie.

Wytłumacz przyczyny popularności filozofii Artura Schopenhauera w modernizmie.

Artur Schopenhaura  stworzył filozofię pesymistyczną. Zakładała ona, że chociaż człowiek dąży przez całe życie do szczęścia niegu go nie osiągnie.Autor dzieła ,, Świat jako wola i wyobrażenie życia '' uważał, że życie jest pasmem cierpień, a jedyną ucieczką przed nim jest wyzbycie się wszystkiego, co ziemskie – pożądan i potrzeb – oraz przejście w stan Nirwany.Sposobem na życie jest kontemplacja sztuki, gdyż ona jest wartością sama w sobie. 

Filozofia Schopenhauera była zgodna z pesymistycznymi refleksjami końca wieku i stała się szybko bardzo popularna. Na podstawie jej założeń powstał dekadentym – światopogląd charakterystyczny dla lat 90. XIX wieku. Kierunek był związany z poczuciem pustki, niemocy i marazmu, przeczuciem zbliżającej sie katastrofy. Myśliciele i artyści skupiali się  w swoich poglądach na potrzebach jednostki.

Bogate mieszczaństwo stało się wrogiem i budziło nienawiść, dlatego nazywano pogardliwie mieszczan filistrami. Dekadent czuł odrazę do swiata, świadomie się izolował oraz miał poczucie wyższości. Najlepszym sposobem spędzania czasu było przebywanie w kawiarni w nocy. Symbolika nocy współgrała z pesymizmem Schopenhauera. Symbolem poszukiwania większej swobody stała się cyganeria, prowadząca często budzący zgorszenie  tryb życia.