Matka doktora Bernarda Rieuxa charakterystyka

Matka doktora Bernarda Rieuxa

  • Przyjeżdża do Bernarda Rieux na czas nieobec­ności chorej synowej, by za nią zająć się domem.
  • Jest niską kobietą, ma siwe włosy oraz czarne i łagodne oczy.
  • Jest pełna optymizmu, wielokrotnie dodaje sy­nowi otuchy.
  • Martwi się o walczącego z dżumą syna, lecz ro­zumie jego postawę. Dba o niego najlepiej jak może, także o jego przyjaciół. Razem z Rieux czuwa przy umierającym Tarrou i prosi dokto­ra, by nie zabierał go do szpitala. Woli sama go pielęgnować.