Wskaż nawiązania do Biblii w utworze Dies irae.

Wskaż nawiązania do Biblii w utworze Dies irae. Określ do których ksiąg Pisma Świętego odwołuje się autor.

Dies irae  łacińska oznacza w tradycji chrześcijańskiej określenie Sądu Ostatecznego.

W wierszu symboliczne obrazy nawiązują do Biblii.

Pierwsze słowa wiersza odwołują się do Apokalispy św. Jana  : ,, Trąby dziwny dźwięk rozsieje, ogirn skrzepnie, blask ściemnieje.''i zapowiadają Sąd Ostateczny. Podmiot liryczny podkreśla osamotnienie człowieka w obliczu tragedii, kolejne obrazy potęgują atmosferę zagrożenia. Ludzkie dusze wstają z cmentarzy i w chaosie i rozpaczy pędż gnane płomienistym mieczem.Zostają odrzucone od bram niebieskich.

Opisany jest obraz spokojnego słońca i rozkwitającyh róż grzechu i winy, które Ewa jako matka ludzkości wącha z rozkoszą. W tym fragmencie hymn nawiązuje do Księgi Rodzaju  i grzechu Adam i Ewy. Lodowaty Bóg stoi nad wszystkim jako daleka groźna światłość złota i rozpoczyna sąd. Podmiot liryczny czuje się opuszczony , patrzy na Ewę, która symbolizuje grzeszną ludzką naturę)  i spedza czas z szatanem. Adam odwraca głowę od tej sceny, ma świadomość grzechu, poczucie winy.