Wymień trzy wynalazki, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju ludzkości.

Wymień trzy wynalazki, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju ludzkości.

Najważniejszym wynalazkiem było wynalezienie koła. Należy zauważyć, że bez koła nie możliwe byłoby powstanie wszelkich środków transportu; między innymi  powstanie  powozów,  skonstruowanie samochodu, zegarów, płyt CD, maszyny do szycia  i innych urządzeń, bez których trudno wyobrazić sobie rozwój ludzkości.

Myślę, że jednym z najważniejszych wynalazków, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozowju ludzkości było wynalezienie druku. Jan Gutenberg w 1450 roku wynalazł druk w ten sposób doprowadził do zmian kulturalnych, politycznych i społecznych w Europie. Należy przypomnieć, że ten wynalazek był wcześniej znany  już w Chinach, ruchoma czcionka była znana już w XI wieku.  Jan Gutenberg wymyślił nowy sposób tworzenia czcionki i jej składania, początkowo produkował drewnianą czcionkę, którą zastąpił metalową. Skonstruował urządzenie do ich odlewania, utworzył własny projekt prasy drukarskiej. Wcześniej księgi były przepisywane w klasztorach.

Uważam, że bardzo ważnym wynalazkiem, który ułatwił komunkację, a także przyspieszył przekazywania informacji bylo wynalezienie telefonu. Za wynalazcę tego urządzenia uważa się Aleksandra Bella, który umożliwił przesyłanie głosu za pomocą metalowego przewodu.