Iwan Dmitricz Czerwiakow charakterystyka

Iwan Dmitricz Czerwiakow  był tytułowym bohaterem opowiadania ,, Śmierć urzędnika ''. Mieszkał razem z żoną w Petersburgu. 

Należał do niższych rangą urzedników, pracował jako egzekutor. Został przedstawiony jako człowiek zastraszony i zagubiony, starający się za wszelką cenę utrzymać pracę. Strach przed utratą pracy i załamania kariery oraz obawy o przyszłość sprawiają, że stara się przypodobać swoim zwierzchnikom. Czerwiakow ma świadomość, że służalczość i przymilanie się władzy może mu zapewnić lepsze stanowisko i awans społeczny. Wygląda niepozornie, nie wyróżnia się wyglądem i zachowaniem.

Wizyta  w teatrze ,, Arkadia ''  staje się  przyczyną problemów i tragedii bohatera.  Przypadowe kichnięcia na generała wywołuje w świadomości bohatera strach i pewność, że straci posadę. Stara się kilkakrotnie przeprosić generała, który jest przez niego postrzegany nie tylko jako zwierzchnik. Wielokrotne próby przeproszenia generała budzą w nim tylo niechęć. Taka reakcje zwierzchnika potęfuje tylko poczucie zagrożenia i pewnośc, że jego posada jest zagrożona. Przesadna uniżoność i respekt wobec dygnitarza wynikają z bezradności Czerwiakowa. Ma świadomość, że od generała Bryzżałowa zależy jego przyszłość.

Desperacja bohatera podkreśla panujące w społeczeństwie rosyjskim stosunki, przede wszystkim służalczość prowadząc do całkowitego zatracenia własnej godności i utraty dumy. Zastanawia naiwność i bezmyślność głównego bohatera, strach przesłonił mu umiejetność logicznego i racjonalnego myślenia.

Czerwiakow reprezentuje przedstawiciela ówczesnego biurokratycznego systemu : staje się urzędnikiem pozbawionym poczucia własnej wartości, charakteryzujący się niską samooceną. Bohater całkowicie poddaje się urzędniczej hierarchii, której jest częścią. To sprawia, że strach i obawy prowadzą go do śmierci.