Obraz miłości w Biblii

Obraz miłości w Biblii.

            Czym jest miłość ? Jest to uczucie pomiędzy dwoma osobami, a może jest to zachwyt wobec danego przedmiotu czy miejsca ? W Biblii miłością nazywamy relacje pomiędzy Bogiem, a człowiekiem. Stwórca kocha ludzi bezgranicznie i bezwarunkowo, jest mu w stanie wybaczyć każde niewłaściwe, niezgodne z przykazaniami zachowanie. Przygarnie każdego, kto zboczył ze ścieżki wiary, ale postanowił się nawrócić. W tej pracy postaram się udowodnić, że powyższe stwierdzenie jest prawdziwe, posłużę się wybranymi przykładami i fragmentami z Biblii.

           Pierwszym argumentem potwierdzającymi moją tezę może być przypowieść ,, O syny marnotrawnym ''. Obraz miłości w tym fragmencie Starego Testamentu pokazuje miłość Ojca wobec swych dzieci. Miłość ta jest bezgraniczna, a Bóg będzie kochał ludzi pomimo błędów, jakie on popełnia, wykroczeń przeciw Niemu. Pan będzie radował się z każdego zagubionego '' baranka'', który skruszony przyzna się do winy o poprosi o szansę na poprawę swoich błędów. Taką myśl zawiera przypowieść, a ojciec z wielka radością wita marnotrawnego syna, na jego część wyprawia ucztę. Ojciec wierzy, że powrót syna, to jednocześnie czas na przebaczenie i okazje na stworzenie szansy do poprawy swojego życia.

           Utwór, który przekazuje obraz miłości ludzi do Boga to '' Pieść nad pieśniami '', w którym oblubienica rozmawia ze swym oblubieńcem. Niektórzy interpretują ten utwór jako rozmowę Boga z człowiekiem. Człowiek jak i Stwórca wyraża chęć spotkania oraz wspólnego połączenia się ze sobą. Inni doszukują się w utworze symbolu nadejścia raju oraz życia wiecznego. Najpiękniejszym utworem , którego tematem jest miłość to '' Hymn o miłości '' ( Pierwszy list do Koryntian ) , w którym opiewa się miłość przez wyszczególnienie wszystkich jej cech : cierpliwości, stałości, bezinteresowności, ponadczasowości. Bóg obdarowuje ludzi miłością, ale też daje dar obdarzania miłością innych ludzi, jak ona powinna wyglądać pokazuje w '' Hymnie do miłości ''. Podkreśla miłość ,, cierpliwa jest, łaskawa jest '', mimo przeciwności powinniśmy bezgranicznie się kochać. Podsumowując, obraz miłości w Biblii zawiera optymistyczne przesłanie; Bóg kocha nas bezgranicznie i pragnie, abyśmy potrafili taką miłością pełną cierpliwości, wierności oraz bezinteresowności obdarzyć innych.