Przypowieści biblijne dostarczają przykładów godziwego postępowania także dziś.

Przypowieści biblijne dostarczają przykładów godziwego postępowania także dziś.

             Biblia wpłynęła na ukształtowanie się cywilizacji oraz kultury, jej rola przestała ograniczać się tylko do funkcji religijnej. Treści przekazywane przez Biblię można odnaleźć w programach politycznych, kulturze, filozofii, literaturze, poezji, w każdej dziedzinie życia, ale przede wszystkim wpłynęła na ukształtowanie systemu wartości. Wpływ Dekalogu na relacje międzyludzkie jest nieoceniony, wskazuje, co jest właściwe, dobre, a co niemoralne, potępiane.
               Przypowieści przytoczone przez ewangelistów w Nowym Testamencie to historie, które skierowane były do ludzi ubogich, prostych, reprezentowali ich przede wszystkim rybacy, pasterze, handlarze, takie pochodzenie mieli też apostołowie. Historie, które opowiada Chrystus maja nauczyć właściwego postępowania zgodnego z Dekalogiem. Ich przesłanie jest aktualne także dziś.
                W przypowieści o chwaście Pan Jezus obrazowo przedstawia, co stanie się z ludźmi, którzy ,, dopuszczają się nieprawości '', zostaną wrzuceni w ,, piec rozpalony : tam będzie płacz i zgrzytanie zębów ''. Ludzie otrzymają sprawiedliwą zapłatę za dokonane na ziemi czyny. Ta przypowieść ma za zadanie zachęcić każdego człowieka do podejmowania właściwych decyzji w życiu, Bóg daje nam szansę na poprawę oraz nawrócenie. Diabeł sieje chwast, dobrym nasieniem są synowie królestwa, żniwem jest koniec świata a rolą jest świat, żeńcami aniołowie. Wszystkich, którzy postępują niezgodnie ze wskazówkami Boga, czeka kara, czyli spalenie w ogniu.
                 Na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym przedstawionej w Ewangelii według św. Łukasza ( 15, 11-32 ), człowiek ma nauczyć trudnej sztuki przebaczania. Chrystus opowiadając historie rozrzutnego, nieposłusznego  syna pokazuje, jak wygląda miłosierdzie w relacjach międzyludzkich. Młodszy syn zażądał od ojca części swojego majątku, następnie przybył do krainy, gdzie prowadził  życie pełne uciech oraz zabawy.  Niestety bardzo szybko otrzymane pieniądze wydał, stał się biedakiem. Syn cierpiąc niedostatek po stracie całego majątku, musiał pasać  świnie, jest to szczególnie upokarzające zajęcie dla  Żydów, którzy uważają świnie za zwierzęta nieczyste. Tak zhańbiony syn zrozumiał, że jego upokorzenie to konsekwencja nierozważnego oraz egoistycznego zachowania. Zdał sobie sprawę, jakie znaczenie odgrywał w jego życiu ojciec,  dawał mu szansę na godne i szczęśliwe życie. Przypowieść opisuje relacje między ojcem, a synem, ich wymowa jest aktualna do dziś. Młodszy syn zniszczył zaufanie, jakim obdarzał go ojciec, utracił godność, ale dostąpił aktu miłosierdzia, dzięki swojej postawie, ponieważ przyznał się do win i okazał skruchę. Ojciec z otwartymi ramionami przyjął powracającego syna, umiejętność przebaczania jest bardzo ważna w życiu i kontaktach z bliskimi. Każdy ma prawo do podejmowania błędnych decyzji, istotne jest, aby nauczyć się przebaczać.
                 W przypowieści o robotnikach w winnicy gospodarz wynagradza tak samo tych robotników, zapłatą jednego denara, tych którzy pracowali od rana, ale też robotników, którzy pojawili się o trzeciej, szóstej i dziewiątej – ,, ostatni będą pierwszymi, pierwsi ostatnimi''. Przypowieść o robotnikach w winnicy można odnieść do zbawienia. Robotnicy, którzy pracują cały dzień, to wyznawcy wiary, którzy od wczesnych lat młodości prowadzili pobożne życie. Ale są też wyznawcy, którzy później zaczęli żyć zgodnie z przykazaniami Boga, ale oni też dostąpią łaski zbawienia. Nawet ci, którzy dopiero pod koniec życia nawrócili się, mają szansę na zbawienie. Przypowieść przekazuje wartości ważne też dziś, nie można zazdrościć innym łask Boskich, przeciwnie powinniśmy cieszyć się z dobra, jakie otrzymują inni ludzie. Bóg w swojej dobroci pragnie wynagradzać osoby, które często nie zasługują na tyle łask. Na tym polega dobroć Boga, ludzie powinni brać z niej przykład, dawać innym jak najwięcej.
                   Przypowieści biblijne mają charakter uniwersalny, przekazywana przez nich mądrość jest aktualna do dziś. Odnoszą się do najważniejszych wartości w życiu człowieka. Pokazują jakie uczucia są ważne : miłość, umiejętność przebaczania, miłosierdzia. Wskazują z jakimi uczuciami należy walczyć, które są szkodliwe dla relacji między ludźmi a Bogiem, a także relacji międzyludzkich.