Koncepcja poety i poezji zaprezentowana w III części Dziadów.

Koncepcja poety i poezji zaprezentowana w III części Dziadów.

Adam Mickiewicz w Salonie warszawskim polemizuje z założeniami sentymentalizmu i klasycyzmu. W tej scenie pojawiają się aluzje do konkretnych poetów reprezentujących te dwa nurty literackie: Literat III -Kajetan Koźmian, który jest autorem poematu ,, Ziemiaństwo'' , Literat IV to Kazimierz Brodziński.

Tematyka, którą podejmują literaci w swoich utworach z elegnackiego towarzystwa przy stoliku, staje się niepoważna, mało istotma, kompromitująca w porównaniu z tragiczną historią Ciechowskiego. Elita narodu preferuje łatwą, przyjemnią literaturę, nie ma potrzeby czytania ze sprawami bolesnymi, dotyczącymi życia i cierpienia Polaków. ,, Słowianie, my lubimy sielanki ''. Widać, w tej postawie przywiązanie do klasycznych wzorców poezji, idealizującej rzeczywistość oraz odrzucającej to, co nie jest piękne.

W tej scenie (Salon warszawski ) Mickiewicz  prezentuje  postulat poezji narodowej. Romatycy zamierzali przybliżyć poezję do życia. W obliczu tragedii Polaków, kwestie społeczne powinn stać się głównym tematem literatury. Poezja powinna wyrażać uczucia zbiorowości, chronić tożsamość oraz kulturę cierpiącego narodu. Poezja ma zadanie przedstawiać pozytywne wzorce, opiewać bohaterów i dawać nadzieję na odzyskanie niepodleglości.

Romantyczny poeta to jednostka, która spośród innych wyróżnia się wyjątkową wrażliwością. Konrad to człowiek obdarzony nadprzyrodzonym darem ,, czucia ''. Dzięki temu jest w stanie pojąć język, jakim przemawia do człowieka natura i historia.Wywyższenie się Konrada jes podwójne. Wyraża on pogardę wobez mędrców i proroków, a także pospolitego tłumu.  Swą moc twórczą stawia na równi zmocą kreacyjną samego Boga. Nie powiela jego dzieł, ale kreuje własne, nieśmiertelne wartości.

Konrad jako poeta ma moc kreacji porównywalną z Bogiem. Zrównuje siebie ze Stwórcą, pragnie kształtować dusze tak, jak dotąd kształtował słowa. Uważa się za poetę i wybitną jednostkę sięgającą Kosmosu i równą Bogu.