Scharakteryzuj wzorce sentymentalnych kochanków. Odwołaj się do sielanki Laura i Filon Franciszka Karpińskiego oraz do obrazów epoki.

Scharakteryzuj wzorce sentymentalnych kochanków. Odwołaj się do sielanki Laura i Filon Franciszka Karpińskiego oraz do obrazów epoki.

Według sentymentalistów najważniejszą wartością w życiu jest uczucie. Poeci tego nurtu czynią bohaterami sielanek zwykłych ludzi, najczęściej stylizowanego na człowieka z ludu, obdarzonego jednak ,,czułym sercem '' – kochajęcego i wrażliwego. Tacy są bohaterowie sielanki Karpińskiego. 

Pasterka Laura czeka na ukochanego pasterza Filona. Gdy on się spóźnia podejrzewa go o schadzkę z inną pasterką – Doryną. Po chwili pojawia się schowany za drzewem ukochany dziewczyny i kochankowie nawzajem przepraszają się i zapewniają o swoej miłości.

Laura i Filon to sielanka przedstawiająca wyidealizwoany obraz życia pasterzy i pasterek. Bohaterowie mają imiona i pasterskie rekwizyty zaczerpnięte z tradycji antycznej. Sami bohaterowie nie mają rysów indywidualnych.  Laura prezentuje się Filonowi jalo zwykła, pełna naturalnego wdzięku  dziewczyna, nie ulega dworskiej modzie, preferującej misterne wyszukane fryzury.

Nie będę sobie warkocz trefiła

Tylko włos zwiążę splątany

Tematem utworu jest błahy spór kochanków, który ukazany jest jako wzór miłości opartej na czułostkowości i prezentowany jst na tle przyrody. Opis natury w sielankach jest subiektywny, nacechowany emocjonalnie, ponieważ przyroda współodczuwa razem z kochankami.

Miłość pary zakochanych wpisana jest w krajobraz przyrody, najdroższym prezentem, jaki zamierza Laura zrobić niespodziankę Filonowi jest koszyk malin oraz wieniec. Emocje jakie towarzyszą miłości są tak silne, że Laura zazdrosna o chwile spóźnienia ukochanego odczytuje jako zdradę. Wyobraźnia podsyła jej obrazy ,, czarnobrewki Dorydy ‘’ , z którą spędza czas Filon. Ta wyimaginowana zdrada to element miłości, pełnej oddanej i niecierpliwej. Tkliwe jest zakończenie utworu , gdzie kochankowie godzą się, a symbolem miłości staje się pocałunek.