Podaj przykłady utworów literackich lub dzieł odwołujących się do motywów z mitologii.

  Podaj przykłady utworów literackich lub dzieł plastycznych odwołujących się do motywów z mitologii.

  1. Sztuka :

  Sandro Botticelli  „Narodziny Wenus”.

  rzeźba Wenus z Milo – autor nieznany

  Peter  Bruegel ,, Upadek Ikara ''

  Peter Paul Rubens ,, Sąd Parysa '' obraz   znajduje się w National Gallery w Londynie

  2. Literatura :

  Adam Mickiewicz ,, Dziady '' cz. III-  prometeizm ( nawiązanie do mitu o Prometeuszu )

  Juliusz Słowacki  ,, Grób Agamemnona  '' ( nawiązanie do  mitu o wojnie trojańskiej )