Wyobraź sobie spotkanie z Małym Księciem. Napisz sprawozdanie z tego zdarzenia.

    Wyobraź sobie spotkanie z Małym Księciem. Napisz sprawozdanie z tego zdarzenia.