Na czym polega nowatorstwo prozy Tadeusza Borowskiego ?

Na czym polega nowatorstwo prozy Tadeusza Borowskiego ?

Opowiadania Borowskeigo ukazują zystem zniewolenia człowieka, upadek zasad moralnych, zobojetnie, reifikację.

Pisarz kreując rzeczywistość obozową zastosował nowatorską technikę pisarską.

Wprowadził bohatera indywidualnego – Tadeusza, jednego z więźniów oraz bohatera zbiorowego – utożsaminago z tłumem skazanym, idącym na śmierć.

Narrator pamiętnikarski, którego wiedza ogranicza się do tego, co widział, to Tadeusz, jeden z bohaterów opowiadania.

Nowatorski jest sposób przedstawienia świata, opisując rzeczywistość obozową pisarz stosuje :

  • technikę behawiorystyczną – ukazuje tylko ludzkie zachwoania, gesty, odruchy, czyli to co zewnętrzne- nie stara się opisywać odczuć, emocji, myślu bohaterów, dzięki czemu jego relacja staje się pełną obiektywizmu surową prawdą.
  •  technikę kalejdoskopową ( montażu filmowego ) – opowiadania skomponowane są z krótkch, szybko zmieniajacych się scen, zarejestrowanych przez kamerę , czyli ,, oczy narratora ''.

Język narracji jest potoczny, wzbogacony o slang obozowy, zwroty i wyrazy obcojęzyczne. Charakteryzuje go emocjonalizm, ale też zwięzłość stylu.