Co łączy jego postawę ze wzorcami renesansowego humanisty ?

Co łączy jego postawę ze wzorcami uczonego renesansowego humanisty oraz XVIII-wiecznego racjonalisty?

       Faust podobnie jak romantycy jest wielkim indywidualistą oraz wybitną jednostką. Podobnie jak renesansowi humaniści jest wszechstronnie wykształcony, zgłębił wiele nauk, studiował medycynę, filozof, teologię,. Poznał literaturę klasyczną, znał klasyczne języki np. grekę czy łacinę. Faust podobnie jak humaniści jest świadomy swojej wartości, ale też nie są obce poglądy Epikura, zamierza korzystać z życia, docenia jego uroku, dlatego między innymi podpisuje pakt z Mefistofelesem.

        Dla XVIII- wieczengo racjonalisty charakterystyczne jest zamiłowanie do książek, która staje się źródłem wiedzy o świecie. Taką początkowo postawę reprezentuje Faust, który zamyka się w swojej komnacie i latami studiuje różne dziedziny wiedzy. Źródłem jego informacji stają się książki, później zdaje sobie sprawę, że są one niewystarczającym źródłem informacji, Bez życiowego doświadczenia nigdy nie posiądzie się pełnej wiedzy o otaczającym świecie.