Na przykładzie Króla Edypa Sofoklesa wyjasnije kluczowe dla treagedii greckiej pojęcia katharis, tragizm i hybris.

Na przykładzie Króla Edypa Sofoklesa wyjaśnij kluczowe dla tragedii greckiej pojęcia : katharis, tragizm i hybris.

Katharisis

W Atenach sprawowano obrzędy oczyszczające, których tradycje sięgały bardzo daleko.Arystoteles uważał, że katharsis polega na wywołaniu w widzach przeżyć litości i trwogi za pomocą odpowiednio skonstruowanego świata przedstawionego. Losy Edypa, który próbuje uniknąć przeznaczenia, mierzy się z fatum budzą na pewno takie uczucia. Arystoteles uważał, że dotknięty nieszczęściem bohater tragedii przez swą niewinność wzbudzał sympatię, a przez podobieństwo do ludzi go obserwujących trwogę. Każdy odbiorca tragedii mógłby utożsamiać się z Edypem oraz obawiać się, że jego życiem również będzie rządzić fatum. Takie uczucia miały prowadzić do ,,oczyszczenia ”  i przeżyć pozytywnych.

Tragizm

Tragizm to cecha świata, w którym dzieje się tragedia. Według tragików i współczesnych filozfoów tragedia dotycka człowieka w chwili narodzin- musi on podjąć los, który został mu przypisany. Tragedia występuje tam, gdzie w sieć losu zostaje uwikłana jednostka wybitna, dumna pragnąca rzucić wyzwanie przeznaczeniu. Taką osobą jest Edyp, który zamierza zmienić przepowiednię delficką. Opuszcza Korynt, aby uciec przez fatum, nie zamierza zabijać własnego ojca. Niestety opuszczając swoich przybranych rodziców przybliżenia się do wypełnienia przepowiedni.

Hybris

Hybris czyli pycha bohatera, który ośmiela się przeciwstawić przeznaczeniu. W postępowaniu Edypa brak pokory i pogodzenia się z losem. Dowiedziawszy się w wyroczni delfickiej, że zabije własnego ojca oraz poślubi matkę nie zamierza czekać biernie na wypełnienie się przepowiedni. Opuszcza Korynt i swoich rodziców, wyrusza w podróż, aby oddalić się od nich. Nie jest świadomy, że Polibos i Merope to tylko jego przybrani rodzice. Ucieczka Edypa sprawia, że ułatwia on fatum wypełnienie się przeznaczenia, przypadkowo w czasie podróży spotyka swojego ojca Lajosa i zabija go. Nie jest świadomy grzechu, jaki się dopuścił. Dopiero jako władca Teb poznaje prawdę, że jest mordercą własnego ojca.