Które koncepcje filozoficzne w istotny sposób wpłynęły na ukształtowanie się światopoglądu pozytywistów.

  Które koncepcje filozoficzne w istotny sposób wpłynęły na ukształtowanie się światopoglądu pozytywistów.

Założenia filozofii pozytywnej sformułował w latach 30 XIX wieku August Comte. Filozofia interesowała  nie jednostka, ale społeczeństwo jako całość. Główne założenia filozofa :

– Należy badać jedynie to, o czym można uzyskać wiedzę pewną i ścisła.

– Wzorem dociekań filozoficznych powinny być nauki przyrodnicze.

– Najważniejszą z nauk jest socjologia, która analizuje budowę społeczeństwa i prawa jej rozwoju.

– Dzięki wiedzy pozytywnej życie ludzi może stać się wygodniejsze i szczęśliwsze.

Comte uważał, że dzięki upowszechnieniu wiedzy poztywne j ludzkość zdobędzie narzędzie do wyeliminowania cierpień i niedostatku.

Poglądy Comte'a rozwinął John Stuart Mill, twórca utylitaryzmu ( twierdził, że wszelką podstawą działania powinien być pożytek).

W Anglii Herbert Spencer zwolennik organicyzmu ( twierdził, że społeczeństwem kierują podobne zasady jak organizmami biologicznymi )Filozof  spopularyzował też  teorię ewolucji Karola Darwina, tłumacząc  za jego pomocą nie tylko zjawiksa biologiczne, ale też rozwój społeczeństw, myśli ludzkiej czy kultury. Zgodnie z tą zasadą społeczeństwo powoli dąży do doskonałości, a jego rozwój przyspeiszają wynalazki techniczne. Teoria ewolucji szybko znalazł odbicie w pogladach dotyczących rozwoju społeczeństwa ( ewolucjonizm).

Za twórcę filozofi pozytywnej w Weilkiej Brytani uważany był john Stuart Mill zwolennik empiryzmu.