Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

  PIEŚŃ LEGIONÓW POLSKICH
  WE WŁOSZECH

  Jeszcze Polska nie umarła,
  Kiedy my żyjemy
  Co nam obca moc wydarła,
  Szablą odbijemy.

  Marsz, marsz, Dąbrowski,
  Do Polski z ziemi włoski
  Za Twoim przewodem
  Złączem się z narodem.

  Jak Czarnecki do Poznania
  Wracał się przez morze
  Dla ojczyzny ratowania
  Po szwedzkim rozbiorze.

  Marsz, marsz, Dąbrowski,
  Do Polski z ziemi włoski
  Za Twoim przewodem
  Złączem się z narodem.

  Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
  Będziem Polakami,
  Dał nam przykład Bona Parte,
  Jak zwyciężać mamy.

  Marsz, marsz, Dąbrowski,
  Do Polski z ziemi włoski
  Za Twoim przewodem
  Złączem się z narodem.

  Niemiec, Moskal nie osiędzie,
  Gdy jąwszy pałasza,
  Hasłem wszystkich zgoda będzie
  I ojczyzna nasza.

  Marsz, marsz, Dąbrowski,
  Do Polski z ziemi włoski
  Za Twoim przewodem
  Złączem się z narodem.

  Już tam ojciec do swej Basi
  Mówi zapłakany:
  "Słuchaj jeno, pono nasi
  Biją w tarabany."

  Marsz, marsz, Dąbrowski,
  Do Polski z ziemi włoski
  Za Twoim przewodem
  Złączem się z narodem.

  Na to wszystkie jedne głosy:
  Dosyć tej niewoli
  Mamy racławickie kosy,
  Kościuszkę Bóg pozwoli.