Dym plan wydarzeń

   

  PLAN WYDARZEŃ

  1. Życie codzienne Marcysia i jego matki:

  1. wychodzenie chłopca do pracy w fabryce,
  2. zajęcia domowe matki: gotowanie posiłku, sprzątanie, szycie,
  3. powrót Marcysia z pracy,
  4. jedzenie obiadu,
  5. zabawy z kosem.
  1. Złowieszcza noc:

    

   1. przerażający sen Marcysia,
   2. przebudzenie się chłopca,
   3. uspokojenie przez troskliwą matkę.
  2. Wypadek w fabryce:

    

   1. straszny wybuch,
   2. wiadomość o tragedii kotłowego,
   3. poinformowanie wdowy o śmierci syna.
  3. Tragedia matki:

    

   1. samotne życie wdowy,
   2. nieustające obserwowanie dymu nad fabryką,
   3. wyobrażanie sobie postaci zmarłego syna.