Życie w erze informacji – dobrodziejstwo czy przekleństwo współczesnego człowieka.

Życie w erze informacji – dobrodziejstwo czy przekleństwo współczesnego człowieka.

        Współczesne czasy nazywane są erą informacji, to ona rządzi światem i jest najcenniejszym dobrem. Informacje mogą mieć różny charakter, niejednokrotnie są największym dobrodziejstwem, ale te mogą być przekleństwem.
Współcześnie ludzie, żyjąc w erze informacji, narażeni są na wiele zagrożeń, do nich należy nieumiejętne korzystanie z podstawowego źródła informacji – Internetu. Logując się na portalach społecznościowych często rozmawiamy z anonimowymi rozmówcami. Nie zdajemy sobie sprawy, że rozmawiamy z osobami, które nie zawsze mają uczciwe zamiary. Korzystając z naiwności członków społeczności internetowej oszuści narażają swoich rozmówców na duże problemy. Myślę, że informacje, które przekazujemy przez Internet, mogą być wykorzystane przeciwko ich użytkownikom. W takim przypadku przekazanie informacji o swoich danych osobowych może skończyć się nieprzyjemnościami.
Często korzystanie z portali społecznościowych sprawia, że młodzież nie lubi organizować sobie czasu w realnym świeci. Prowadzi to braku umiejętności rozwiązywania problemów w szkole czy domu. Młodzi ludzie wolą uciekać przed problemami, ukrywając się jako anonimowi użytkownicy w Internecie. Stanowi to duże zagrożenie, ponieważ ogranicza umiejętności komunikacji miedzy ludźmi. Prowadzi do samotności oraz depresji.
Nieograniczony dostęp do informacji to też dobrodziejstwo dla ludzkości. Dzięki jej szybkiemu przepływowi, wiemy co dzieje się na całym świecie. Dzięki temu można zapobiegać wielu klęskom żywiołowym i pomagać ludziom, którzy nagle znajdują się w trudnej sytuacji z powodu kataklizmów; na przykład spowodowanych huraganami, powodziami czy trzęsieniami ziemi. Informacja o nieszczęściu innych pozwala zebrać pieniądze na pomoc potrzebującym. Dzięki hojności ludzi wiele instytucji charytatywnych niesie pomoc ludziom, którzy stracili majątek w czasie powodzi czy huraganu.
Dostęp do informacji sprzyja rozwojowi techniki, ułatwia dostęp do sztuki czy literatury. Dzięki temu ludzie mogą kształcić swoje umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania, a także przyczyniać się do rozwoju świata. Dzięki dostępowi do informacji ludzie mają coraz większą wiedzę o świecie, mogą świadomie walczyć z zagrożeniami XXI wieku.
Reasumując, życie w erze informacji staje się dla człowieka dobrodziejstwem. Głównie dlatego, że można pomagać innym w skali globalnej. Dostęp do informacji sprzyja też rozwojowi nauki i kultury, życie dzięki temu staje się ciekawsze, a ludzie bardziej świadomi i mądrzy.