Księga Psalmów

Księga Psalmów (hebr. Tehilim – psałterz) obejmuje 150 utworów, w których autorstwo tradycja je królowi Dawidowi. W rzeczywistości jest to dzieło kilku poetów, po­wstałe między XI a III w.p.n.e. Nazy­wa się je często „modlitwą wieków”.

Podstawową jednostką znaczeniowo-rytmiczną w Biblii jest werset. Jego struktura najlepiej daje się ob­serwować właśnie w Księdze Psal­mów. Werset składa się z dwóch, trzech, rzadziej czterech członów paralelnych (równoległych, odpowied­nich względem siebie). Kolejne czło­ny uzupełniają (rozwijają), powtarzają lub przeciwstawiają się treści członu wyjściowego (pierwszego). Sys­tem ten nie ma odpowiednika w po­ezji europejskiej, może jednak być całkiem wiernie zachowany w prze­kładach na każdy niemal język.Psalmy są też swoistym portretem człowieka. Jawi się on jako jednostka świadoma swej wolności i odpowiedzialności śmiało zwracając się ku Bogu ze słowami prośby, pochwały, dziękczynienia czy skruchy, pełna głębokiej wiary i ufności , żyjąca w harmonii z naturą stworzoną przez Jahwe i w religijnej wspólnocie Narodu Wybranego , częstokroć ścierającego się z przeciwnościami losu i biedą. Jest osobą sprawiedliwą, ale bywa też w sytuacji moralnego upadku, grzechu (Ps 1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych; Ps 8 O Panie nasz Boże jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi; Ps 50 Zmiłuj się nade mną Boże w miłosierdziu swoim ). Bóg zaś to potężny, mądry, dobry i sprawiedliwy Pan, który nie porzuca grzesznika, ale pomaga mu w chwili słabości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.