Z jakiego powodu Faust czuje się uwięziony ?

Z jakiego powodu Faust czuje się uwięziony ? Czego boi się i czego pragnie ?

          Faust przeżywa wewnętrzne rozterki, nie jest zadowolony ze swojego życia, chociaż posiadł wiedzę, o której inni mogą tylko marzyć, twierdzi, ,, Wiem, że nic nie wiem''. Boi się, nigdy nie pozna wszystkich tajemnic, jaki rządzą światem, czuje niedosyt wiedzy. Chciałby, jak Bóg mieć wpływ na losy świata. Czuje się odizolowany od życia, zakmnięty w ciemnej gotyckiej izbie, wśród książek, boi się samotności i zapomnienia. Chciałby być podziwiany, szanowany, ale szacunek mieszkańców miasteczka nie ma dla niego żadnej wartości. Pragnie być kochany, obawia się, że nigdy w życiu nie zazna miłości i nie będzie szczęśliwy.