Oceń najważniejsze hasła epoki. Które z nich nadal są nośne ?

Oceń najważniejsze hasła epoki. Które z nich nadal są nośne ?

        Odrodzenie jest jedną z najważniejszych epok w dziejach cywilizacji i kultury europejskiej. Wiele idei spolecznych, religijnych i filozoficznych zrodznych w tym okresie zachowało swoją aktualność do dzisiaj. Kościół protestancki jest obecnie trzecim obok katolicyzmu i prawosławia najważniejszym odłamem chrześcijaństwa.Do poglądów More’a, Machiavellego i Erazma z Rotterdamu odwoływali się zwłaszcza filozofowie oświeceniowi, ale później stanowiły one źródło inspiracji, np. terminy makiawelizm i utopia na trwałe zadomowiły się myśli politycznej, a nawet w jezyku potocznym.

       Renesansowy antropocentryzm i obrona godności człowieka są fundamentem, na którym opiera się współczesna koncepcja praw człowieka. Podonie trwałe okazały się zdobycze nauk ścisłych, np. system heliocentryczny Kopernika. Wielkie odkrycia geograficzne zmieniły obraz znanego świata i zaoczątkowały dominację kultury europejskiej. Nawiązania do renesansowego kanonu piękna odnajdujemy w malarstwie, rzeźbie i architekturze XVIII i XIX wieku. Stworzone w odrodzeniu gatunki literackie , np. esej, sonet są uprawiane do dzisiaj. Z dramatu szekspirowskiego wywodzi się teatr romantyczny, a tworczość autora Makbeya jest uznawana za niedościgniony wzór gatunku.

       Niezwykle trwałe okazał się też  wpływ na kulturę powieści Cervantesa Saavedry Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy . W oświeceniu interpretowano ten utwór jako powieść o zwycięstwie rozumu nad szlaeńczymi urojeniami. Romantycy dostrzegali w tyrułoym bohaterze samotnego buntownika, marzyciela i idealistę przeciwstawiającego się cynicznemu społeczeństwu. Współczesne interpreatcje kładą nacisk na warstwę psychologiczną i filozoficzną arcydzieł Cervantesa.