Dlaczego generację Baczyńskiego nazywa się ,, pokoleniem Kolumbów ” ?

Dlaczego generację Baczyńskiego nazywa się ,, pokoleniem Kolumbów '' ?

Pokoleniem Kolumbów nazywa się młodych Polaków, przede wszystkim warszawiaków, którzy w momencie wybuchu drugiej wojny światowej mieli 18- 20 lat. Wybuch wojny gwałtownie przerwał młodość pokolenia urodzonego i wychowanego w niepodległej Polsce.  Młodzież została zmuszona do szybkiego dojrzewania, skonfrontowania swoich ideałów i marzeń z okrutną okupacyjną rzeczywistością.  Doświadczenie tej generacji, najpełniejszy wyraz znalazły w wierszach młodych poetów debiutujących po 1939 roku. Najwybitniejszym spośród nich był Krzysztof Kamil Baczyński.

Nazwa pokolenie Kolumbów pochodzi od pseudonimu głównego bohatera wydanej w 1957 roku powieści Romana Bratnego Kolumbowie. Rocznik 20. Opowiada o grupie chłopców i dziewcząt zaangażowanych w czasie okupacji w działalność konspiracyjną i walczących w powstaniu warszawskim.