Główne wątki powieści Jądro ciemności .

Co jest tematem utworu ?

 Na tematykę Jądra ciemności składają się trzy główne wątki. Pierwszy – marynistyczny, opisuje wędrówkę Marlowa w górę Konga, drugi – uniwersalny, przedstawia egzystencję człowieka i docieka prawdy o ludzkiej naturze, starając się znaleźć odpowiedzi na pytania, czy zło tkwi w naturze każdego człowieka, czy też, zgodnie z teorią determinacji, czynniki zewnętrzne są głównym elementem kształtowania rzeczywistości. Wreszcie trzeci z wątków dotyczy mitycznego przedstawienia życia człowieka na podobieństwo wędrówki. Conrad w Jądrze ciemności opisuje świat w czasie licznych i ważnych przemian, które niekoniecznie w swoich założeniach miały być korzystne, a także odwieczną walkę pomiędzy wartościami idealnymi a materializmem. Świat jego przeżyć obejmował niemal całą kulę ziemską. Dla Korzeniowskiego jako człowieka morza opisującego życie marynarzy, nie było ważne skupianie uwagi na własnych przygodach morskich, ale na analizie ludzkich zachowań oraz problemach moralnych związanych z zawodem marynarza.              

 Autor wraca w utworze do tematu stosunku i dysproporcji między ludzką pracą, wartością jednostki a jej niskim statusem ekonomicznym. Ukazuje potrzebę hierarchii wartości, której kryterium nie ma być zysk bądź pozycja społeczna. Jednym z głównych tematów utworu Conrada są destrukcyjne skutki kolonizacji, takie jak zniszczenie rdzennych kultur, podejmowane w imię cywilizacji zachodniej, za którym nie kryło się nic prócz zła i barbarzyństwa, a także pogardy i braku szacunku do drugiego człowieka. Jądro ciemności ukazuje pierwsze prototypy państw totalitarnych, dlatego też można w utworze odnaleźć wartości uniwersalne oraz ponadczasowe problemy.