Który z prądów oświeceniowych w sztuce jest bliższy Twoim upodobaniom estetycznym : klasycyzm czy rokoko ?

Który z prądow oświeceniowych w sztuce jest bliższy twoim upodobaniom estetycznym : klasycyzm czy rokoko ?

Klasycyzm i rokoko to dwa różne prądy w sztuce. Bliższy moim upodobaniom estetycznym jest rokoko. Styl ten charakteryzował się lekkością i dekoracyjnością form, swobodą kompozycyjna oraz motywami egzotycznymi. Klasycyzym, który naśladował wzorce antyczne, cenił sztukę uporządkowaną, spokojną, odwołującą się do rozumu, czyli statycznę i harmonijną.  Zupełnie odmiennym stylem jest rokoko, które  zaskauje swobodą formy  i dekoracyjnością, przepychem. 

W architekturze w stylu klasycznym budynki powstają na planie koła lub kwadratu, parki mają uporządkwoane założenia geometryczne. Ten styl towrzy zespoły architektoniczne z wielkimi placami oraz szerokimi ulicami. Styl klasyczny jest piękny, ale nie zaskakuje, z całą pewnością zachwyca, ale brak w nim bogactwa, przepychu, który wyróżnia  zadziwiajacy styl rokoko.

Styl rokoko wyróżnia w architekturze zaokrąglone ścięte narożniki pomieszczeń, plany kościołów powstają na przecinajacych się elipsach. W zdobienia widac złocenia oraz bogatą ornamentyką.  Ten styl wydaje mi się ciekawszy, ponieważ dopuszcza asymetrię, płynności lisni, wprowadza motywy płomieni, muszli. W dekoracji wnętrz można odnaleźć odniesienia nie tylko do mitologii, ale też scen wytwornych zabaw i zabaw pasterskich. Szokuje  tu dekoracyjne malarstwo, boazerie, lustra i tkaniny na ścianach. W architekturze obserwuje się motywy roślinne, muszli i koguciego grzebienia w dekoracjach. Ten styl zaskakuje okazałością, luksusem, wielością i różnorodnościa ozdób.