Porównaj sonet Burza i obraz Gericault Tratwa ,, Meduzy ”.

Porównaj sonet Burza i obraz Gericault Tratwa ,, Meduzy ''.

W roku  1816 zatonęła francuska koweta ,, Meduza ''. Kapitan i wyżsi oficerowie odpłynęli na łodziach ratunkowych, pozostawiając dla 150 pasażerów i załogi jedną tratwę, która przez wiele dni dryfowała po falach. Dwóch uratowanych zapisało relację z tych wydarzeń, lecz ze względu na drastyczność opisu została ona zatrzymana przez cenzurę. Gericult spotykał się z ocalonymi, szkicował epizody wedle ich wspomnień. Ponura kolorostyka i dramatyczne światło wzmagają na obrazie grozę katastrofy.

Przerażający układ ciał i wyraz twarzy rozbitków zaszokował krytyków. Malarzowi zarzucono, że idąć do sensacji, odwołuje się do najniższych ludzkich instynków. Ciemna, ponura kolorystyka oddaje rozpacz i cierpienie rozbitków.  W centralnej części obraz malarz namalował walczących o życie marynarzy na prowizorycznej tratwie . Rozbitkowie są wycieńczeni, bliscy śmierci z głody i pragnienia. Ich ciała namalowane są bardzo realistycznie, malarz zadbał o każdy szczegół ciał. Wyciągnięte ręce rozbitków wydają się prosić o pomoc, ale też są symbolem bezsilności i małości w walce z taką wielką siłą natury,  jaką jest bezkresny  ocean. Kompozycja obrazu jest otwarta, pokazuje ciała w ruchu. Jedynym optymistycznym akcentem staje się żagiel, który daje nadzieję, na przeciwstawienie się siłom bezwzględnej natury.

Dwie pierwsze strofy sonetu tworzą tło sytuacyjne, opisują tragedię tonącego okrętu. Tonieciu okretu towarzyszą: ,, ryk wód '' i ,, szum zawiei '' .  Onomatopeje podkreślają grozę chwili : ,, pomp złowieszcze jęki ''.

W sonecie Burza natura ujawniła swoje najgroźniejsze oblicze, jest siłą niosącą zagładę. Wiersz można traktować, jako charakterystyczna dla romantycznego obrazowania metafora dramatu istnienia, w którym człowiek daremnie walczy z triumfujacycm nad życiem ,, genijuszem smierci ''.

Wydaje się, że dwie ostatnie strofy sonetu dokładnie opisują  i oddają uczucia rozbitków, przedstawionych na obrazie. Sugestywny opis, rozbitków, ,, na pół martych '' oraz  żegnających się w  objęciach przyjaciół  wydaje się zgodny z bohaterami namalowanymi przez malarza. Nawet słowa ,, Ci modlą się przed śmiercia, aby śmierć odegnać '' doskonale oddają odczucia rozbitków proszących o ocalenie przez słowa modlitwy.

Myślę, że obraz  Tratwa ,, Meduzy '' oraz sonet Adama Mickiewicza ,, Burza '' mają wiele wspólnego. Pokazują bezradność człowieka w zetknięciu z bezwględną naturą. Jednocześnie oddają uczucia rozbitkó, samotnie dryfujacych na falach oceanu.