Jakie czynniki mają wpływ na ujawnianie się zła w ludzkiej psychice.

Jakie czynniki mają wpływ na ujawnianie się zła w ludzkiej psychice. Odwołaj się do powieści Jądro ciemności.

Aby ukazać mechanizmy powstania zła w ludzkiej psychice autor Jędra ciemności przedstawiał dwie postawy moralne i psychologiczne reprezentowane przez Marlowa i Kurtza. Marlow to zwolennik ładu społecznego, gdzie największą wartościa stają się bóg, obowiązki wobec świata i ludzi, praca oraz zaangażowanie w działania na rzecz innych.

Postać Kurtza pokazuje jak rodzi się zło w ludzkiej psychice, pojawia się, gdy bohater odrzucił zasady moralne i wiarę w Boga, nadanie sobie boskich mocy, a przede wszystkim władzy absolutnej. Kurtz nadał sobie prawa boskie, decydował o życiu i śmierci innych ludzi, przyznał sobie prawo do nieomylności. Europejczyk, gdy pojawiał się w koloniach stał się panem życia tubylców.

Pojawił się w Kongo, aby zarobić majątek, nieoczekiwanie zdobył nieograniczoną władzę nad tubylcami, wiązało się z tym zło, które nakazywało mu zrezygnować ze wszelkich cywilizacyjnych hamulców. Zaczął rządzić jako barbarzyńca, pozbawiony zasad moralnych, uwolnił przytłumione instynkty. Zmiana jaka zaszła w osobowości  Kurtza staje się ostrzeżeniem, przed odrzuceniem wiary w Boga, a także wszelkuch norm moralnych. Religia powstrzymywala Kurtza przez ujawnieniem się zła, które w nim drzemało.