Na przykładzie Stepów akermańskich przedstaw budowę sonetu.

Na przykładzie Stepów akermańskich przedstaw budowę sonetu.

Cykl osiemnastów sonetów nabiera cech poematu opisowo -podróżniczego to znaczy dłuższego utworu wierszowanego, w którym przeważają opisy zabytków, krajobrazów, zjawisk przyrody zakończone filozoficznym komentarzem.

Poeta sonecie Stepy akermańskie  był wierny klasycznym regułom kompozycyjnym. Czternaście wersów podzielił na cztery strofy, liczące odpowiednio 4- 4 -3-3 wersy. Pierwsza część ma charakter narracyjno – opisowy i tworzą ją dwie pierwsze czterowersowe strofy, razem osiem wersów. Dwie kolejne strofy mają charakter refleksyjny. Dwie ostatnie trzywersowe strofy to tercyny.

W sonecie występują dwa rodzej rymów : rymy okalające i krzyżowe.

W zwrotkach czterowierszowych stosuje poeta rymy okalające ( abba, abba ). W pierwszej zwrotce rymy okalające:  oceanu, brodzi, powodzi, burzanu ; w drugiej zwrotce rymy okalajace : kurhanu, łodzi, wschodzi, Akermanu.

W tercynach występują  rymy krzyżowe ( aba, aba ). W trzeciej zwrotce rymy krzyżowe : żurawie, sokoła, trawie; w czwartej zwrotce zioła, ciekawie, woła.