Romantyczna namiętność uczuć ( rozważania na przykładzie wybranych utworów ).

Romantyczna namiętność uczuć ( rozważania na przykładzie wybranych utworów ).

             Romantyzm to epoka, w której miłość stanowi podstawową wartość. Ma wpływ na indywidualizm w postrzeganiu świata, na samotność spowodowaną brakiem zrozumienia we własnym sposobie widzenia świata, gdzie nie ma miejsca na rozsądek. Ważne są tylko uczucia : przyjaźni, zazdrości , fascynacji, a przede wszystkim miłości. Najważniejsze z uczuć nie przynosi szczęścia , przeciwnie jest źródłem cierpienia dla romantyków.
              Przykładem miłości nieszczęśliwej i niespełnionej jest miłość Wertera do Lotty ukazana w ,, Cierpieniach młodego Wertera ‘’ Goethego. Uczucie do dziewczyny rozpoczyna się od fascynacji, aby przerodzić się w głębokie uczucie, które całkowicie zdeterminuje życie bohatera. Zmieni jego świat, sprawi , że będzie cierpiał w samotności. Miłość do Lotty destrukcyjnie wpływa na sposób postrzegania świata przez Wertera, czuje się nierozumiany, odrzucony. Lotta narzeczona później żona Alberta, jest całkowicie wierna uczuciu, jakie do niego żywi. Zdaje sobie sprawę, jak ważne są uczucia Wertera w jej życiu, musi jednak je odrzucić. Werter świadomy, że nigdy jego marzenia nie urzeczywistnią się, popełnia samobójstwo. Miłość sprawia, że jego życie kończy się tragedią.
             Inny bohater romantyczny- Gustaw główna postać w ,, Dziadach cz. IV '' pod wpływem lektury romantycznych książek ukształtował sobie obraz idealnej miłości i kochanki idealnej. Nie potrafi pogodzić nudnego świata realnego, z tym fikcyjnym, gdzie miłość przybiera kształt ideału. Żyje w świecie wyobraźni, złudzeń, szuka idealnego obrazu kochani i miłości. Nareszcie ją znajduje, jego wybranka to wyśniony i upragniony ideał, gdy przeżył chwile szczęścia, traci miłość. Nie może pogodzić się z tragedią, w nocy rozpamiętuje swoje uczucia. Gustaw jest przykładem, że uczucie prowadzi do szaleństwa. Podczas monologu Gustaw przeżywa chwile zwątpienia, jest ironiczny, pełen żalu i determinacji. Z całą pewnością cierpi, to kolejny przykład, że miłość romantyczna kończy się cierpieniem. Bohater pogrąża się w obłędzie, nie może pogodzić się ze stratą ukochanej. Był przekonany, że łączy ich wspólnota dusz. Popełnia samobójstwo, ale nawet po śmierci nie zaznaje spokoju, jego udręczona dusza pojawia się, aby opowiedzieć, że nie można całkowicie skupiać się na miłości. Gustaw jest typowym bohaterem romantycznym, indywidualistą, uwikłanym w niespełnioną miłość.
          W romantyczne widzenie świata jest wpisana miłość, jako najważniejsze uczucie determinujące wszelkie działania. Jednak ma siłę destrukcyjną, niszczącą, prowadzi do nieszczęścia, bólu i samobójczej śmierci.