Wyjaśnij jak Wolter rozumiał prawo naturalne i dlaczego nietolerancja jest z nim sprzeczna.

Wyjaśnij, jak Wolter rozumiał prawo naturalne i dlaczego nietolerancja jest z nim sprzeczna.

Wolter uważał, że celem życia ludzkiego jest naprawianie świata oraz zmniejszanie cierpienia i zła. Filozof  twierdził, że prawo naturalne określa, co natura nakazuje wszystkim ludziom. Podaje przykład, że dziecko powinno okazywać szacunek rodzicom oraz wdzięczność za wychowanie. Innym przykładem zależność miedzy pracą oraz zapłatą za nią, jeżeli uprawiamy ziemię, mamy prawo do jej płodów. Prawo ludzkie nie może być inne nić prawo natury.

Wolter wprowadza ważną zasadę, na której powinno opierać się prawo naturalne ,, Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło ''N.  Podstawą moralności jest prawo naturalne, które mówi ,, Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło ''.  Ta zasada nie pozwala innym ludziom narzucać wiary, a na pewno nie pod groźbą śmierci.

Religia chrześcijańska pochodzi od Boga, dlatego człowiek nie może innym narzucać wiary.  Bóg sam będzie umiał ,, utrzymać '' wiarę chrześcijańska. Nietolerancja jest więc sprzeczna z wiarą chrześcijańską i z prawem naturalnym.  Wolter twierdził, że nietolerancja tworzy obłudników i buntowników.  Fanatyzm jest złem, bo prowadzi do niewnawiści i bywa powodem społecznego zamętu.