Wskaż podobieństwa i różnice w sposobie ukazania scen biblijnych przez Sebastiena Bourdona i Wilhelma Kotarbińskiego. Który obraz jest bliższy przesłaniu Księgi Wyjścia ?

Wskaż podobieństwa i różnice w sposobie ukazania scen biblijnych przez Sebastiena Bourdona i Wilhelma Kotarbińskiego. Który obraz jest bliższy przesłaniu Księgi Wyjścia ?

Obrazy Sebastiena Bourdona ,, Mojżesz i gorejący krzew '' oraz Wilhelma Kotarbińskiego ,, Przejście Żydów przez Morze Czerwone '' znacznie różnią się w sposobie przedstawienia biblijnego przymierza zawartego między Bogiem a Izraelitami. Drugi wydaje się być bliższy Księdza Wyjścia, ponieważ konkretnie odwołuje się do czterdziestoletniej wędrówki narodu izraelskiego. Pierwszy obraz cechuje ciepła, optymistyczna kolorystyka, drugie dzieło jest przedstawione za pomocą zimnych barw, symbolizujących walkę z naturą i przeciwnościami losu. Cechą, która łączy dwa obrazy jest sposób przedstawienia Mojżesza, malarze podkreślają jego niezwykle ważną rolę jako posłannika słowa bożego oraz przewodnika Izraelitów.
Sebasten Bourdon namalował pierwsze spotkania Mojżesza z Bogiem, które pełni bardzo ważną rolę w historii ludzkości. Bóg dostrzegł cierpienia Izraelitów, zamierza pomóc w opuszczeniu Egiptu, wskazuje też proroka, który wyprowadzi lud wybrany do Ziemi Obiecanej. Malarz, aby podkreślić wagę tego wydarzenia zastosował ciepłą tonację kolorystyczną. Obraz budzi nadzieję, podkreśla potęgę oraz dobroć Boga. Sposób prezentowania postaci, świadczy o panującej między nimi hierarchii, Bóg jest namalowany wyżej od pochylonej oraz pokornej postaci Mojżesza. Bohaterowie obrazu są statyczni, nie poruszają się, wydaje się, że autor obrazu chciał podkreślić najważniejszy element spotkania, czyli dialog jaki prowadzą, zmierzający do nawiązania boskiego przymierza.
Obraz Wilhelma Kotarbińskiego w przeciwieństwie do dzieła Sebastiena Bourdona jest pełen dynamiki, przedstawia trud Izraelitów, którzy wyruszyli w czterdziestoletnią wędrówkę do Ziemi Obiecanej. Kolorystyka obrazu nie jest tak optymistyczna, jak w obrazie ,, Mojżesz i gorejący krzew'' przeciwnie zimne barwy symbolizują cierpienie, strach, przerażenie oraz trudy podróży. W tle widać wzburzone morze, na pierwszym planie sylwetki gestykulujących postaci. Pełen ekspresji obraz, gdzie malarz utrwalił uczucia Izraelitów w czasie przechodzenia przez Morze Czerwone, podkreślają z iloma wątpliwościami oraz słabościami musieli zmierzyć się Izraelici. Malarz przedstawiając Mojżesza jako przewodnika ludi izraelickiego wyraża, jak ważna pełnił on rolę, jest duchowym przywódcą oraz nieustraszonym posłannikiem woli Boga. Obraz jest bardzo realistyczny, uważny odbiorca może dostrzec szczegóły stroju, Izraelitów czy zwierzęta, jakie im towarzyszą w czasie podróży. Obraz Kotarbińskiego to impresyjne dzieło , starające się utrwalić jedną chwilę z długiej podróży Izraelitów, wędrówki z całą pewnością trudnej, pełnej przeszkód.
Obrazy Kotarbińskiego oraz Bourdon łączy tematyka biblijna, jednak różnią się sposoby przedstawienia obrazów, spotkanie Mojżesza z Bogiem jest pełne nadziei i optymizmu, obraz Kotarbińskiego jest realistyczny, udowadnia, że realizacja zamierzeń Boga nie była łatwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.