Omów główne założenia filozofii Platona i Arystotelesa. Zapatrywania którego z nich są Ci bliższe ? Uzasadnij swoje stanowisko.

  Omów główne założenia filozofii Platona i Arystotelesa. Zapatrywania którego z nich są Ci bliższe ? Uzasadnij swoje stanowisko.

  Do głównych założeń filozofii Platona należały przekonanie, że :

  – Poznawanie jest przypominaniem tego, co dusza widziała kiedyś w świecie idei.

  – Ludzie mądrzy są jednocześnie cnotliwi.

  – Rzeczywistość jest niedoskonałym odwzorowaniem idei.

  – Państwem powinni rządzić ob. darzeni prawdziwą mądrością filozofowie.

  Do głównych założeń filozofii Arystotelesa należały przekonania, że :

  – Świat nie jest wyłącznie materialny, ale też duchowy.

  – Każda rzecz to rezultat połączenia bezkształtnej , wiecznej materii z niematerialną formą.

  – Forma jest źródłem ruchu i przyczyną przemian.

  – Zarówno w rozumowaniu, jak i życiu należy trzymać się złotego środka.

  Myślę, że Arystoteles miała wiele racji wskazując w świecie na hierarchię oraz porządek : najwyżej znajduje się Absolut , niżej człowiek, później zwierzęta i rośliny.  Arystoteles nie negował wartości poznania za pomocą zmysłów w przeciwieństwie do Platona. Uważam ,że poznanie zmysłowe jest bardzo ważne w ocenie świata, nie można z niego rezygnować. Zgadzam się również z tezą Arystotelesa, że rozum jest drogą do osiągnięcia wiedzy. Poza tym zgadzam się ze stwierdzeniem filozofa, który przyznaje, że świat składa się z idei i materii.