Ojciec Paneloux charakterystyka

Ojciec Paneloux

Uczony i wojujący jezuita . Współpracownik biuletynu Towarzystwa Geograficznego Oranu. Cieszy się poważaniem u wszystkich (nawet niewierzących) mieszkańców Oranu. W początkowej fazie dżumy wygłasza kazanie, w trakcie którego stwierdza, że mieszkańcy zasłużyli na zarazę, bo nie chodzili do kościo­ła, przestali wierzyć w Boga i żyli w grzechu. W szczytowej fazie epidemii wstępuje do wal­czących z dżumą cywilnych oddziałów sani­tarnych i udziela się w nich bardzo czynnie.

Po widoku umierającego w straszliwych męczar­niach synka sędziego Othona Paneloux zmienia się. Zaczyna myśleć o swojej śmierci. Wygłasza kolejne kazanie, w którym nie mówi o tragedii tylko w odniesieniu do innych, lecz także do siebie. Dochodzi do wniosku, że dżuma jest sprawą całego społeczeństwa. Przekonuje, że chrześcijanie powinni poznawać istotę cierpie­nie i szukać w nim miłosierdzia. Zdaje sobie sprawę, że nie wszystko można sobie logicznie wytłumaczyć, gdyż jest zło z pozoru konieczne i zło z pozoru bezużyteczne , takie jak np. śmierć niewinnego dziecka. Według nie­go Bóg ułatwia rozumienie wielu rzeczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Dlatego trzeba w niego bezgranicznie uwierzyć, albo wszystkiemu za­przeczyć. Twierdzi też, że religia codzienna nie jest tą samą, co religia czasu dżumy. Bóg wy­stawia człowieka na próbę, by mógł odnaleźć to, co dla niego najważniejsze: cnotę. Mówi, że trzeba doznać wszystkiego, nawet widoku mę­czeńskiej śmierci niewinnego dziecka, by obrać najwłaściwszą drogę – bezgraniczną wiarę we wszystko, co Bóg stworzył.

Ksiądz Paneloux zaraża się dżumą. Mieszka wtedy u pewnej staruszki i nie pozwala jej za­dzwonić po lekarza. Dopiero gdy choroba docho­dzi do szczytowego momentu, prosi o wezwanie ambulansu i izolację. Bez sprzeciwu poddaje się wszelkim zabiegom i wkrótce umiera.

Do końca wierzy w miłosierdzie boże, ani na chwilę nie przestaje w nie wątpić. Jego wiary nie burzy nawet widok męczeńskiej śmierci małego Filipka – syna sędziego Othona.