Lista dziesięciu najważniejszych wynalazków lub odkryć z ostatniego pięćdziesięciolecia.

Lista najważniejszych dziesięciu najważniejszych wynalazków lub odkryć z ostatniego pięćdziesięciolecia.

1. Internet

Internet pozwala na komunikację ze znajomymi na portalach społecznościowych. Jes twtkorzystywany jak źródło informacji z różnych dziedzin wiedzy. Pozwala na odbieranie poczty, wysyłanie korespondencji, tworzenie dokumentów.

2  komputer

W 1958 roku zespół konstruktorów Zakładu Aparatów Matematycznych PAN, zbudował pierwszy w Polsce komputer XYZ.

3. okulary

4. telewizor

Telewizja towarzyszy nam codziennie. Dzięki telewizji świat jest na wyciągnieci ręki. Staje się żródłem informacji o wydarzeniach na świecie, historii, wiedzy z różnych dziedzin nauki.

5 samochód

6. satelita

7.samolot

8. silnik elektryczny

9. telefon