Jakie były najważniejsze cechy filozofii Hegla.

Jakie były najważniejsze cechy filozofii Hegla.

Fryderyk Hegel był najwybitniejszym z filozofów romantycznych, twórca tzw. trójcy heglowskiej -teza + antyteza = synteza.

Najważniejsze założenia:

– dzieje swiata są procesem reaizowania się rozumnej idei

– postęp w historii łączy się z rozwojem samowiedzy i rozszerzeniem się wolności

– każda forma dziejowa istnieje dopóty, dopóki realizuje ideę postępu, następnie zostaje zanegowana przez swoje przeciwieństwo,a z konfliktu powstaje nowa forma, łącząca cechy poprzednich.

Hegel w swojej filozofii czerpie z osiągnięć poprzedniej epoki. Jego filozofia jest przykładem romantycznego idealizmu. Filozof uważał, że świat materialny jest kształtowany przez ponadnaturalna siłę, która sprawia, że rozwija się on w sposób uporządkowany oraz logiczny. Taką moc, która sterowała rozwojem rzeczywistości nazwał duchem dziejów. Swoje przemyślenia zastosował Hegel także do historii. Uważał, że dzieje ludzkości to uporządkowany proces  ewolucji. Akceptuje wojny i rewolucje jako niezbędne elementy rozwoju cywilizacji. Burzą starą formę, na której gruzach powstaje nowa. Rozwój rzeczywistości to proces dialektyczny, składający się z trzech etapów. Hegel uważał, że każde twierdzenie (teza) ma swoje zaprzecze­nie (antyteza), które wspólnie tworzą doskonałą całość (syntezę). Według niego sztuka to wyraz ducha absolutnego, synteza rzeczywistości z myślą. Rzeczywistość materialna systematycznie i stopniowo osiąga coraz wyższy stopień organizacji i wolności.