Wyjaśnij znaczenie słowa barok oraz określ czas trwania tej epoki.

Wyjaśnij znaczenie słowa barok oraz określ czas trwania tej epoki.

Terminem Barok określa się nurt artystyczno-literacki, który dominował w Europie w XVII wieku. Nazwa została zaczerpnięta z architektury oraz sztuk pla­stycznych. Nazwa barok  pochodzi prawdopodobnie z języka portugalskiego baroc- co lub hiszpańskiego, gdzie słowo barrueco było określeniem jubilerskim i oznaczało perłę o nieregularnym kształcie lub od terminu oznaczającego w dawnej logice rodzaj niepoprawnego rozumowania.

BAROK obejmuje cały wiek XVII. Początki epoki można odnaleźć w stuleciu poprzednim (koniec XVI w.), natomiast w niektórych krajach europejskich  barok trwa jeszcze w pierwszej połowie XVIII w.

Barok w Polsce dzieli się chronologicznie :

  • faza I –  wczesny Barok – obejmujący ostatnie dwudziestolecie XVI i początek

XVII wieku (czyli, w przybliżeniu, lata 1580-1620);

  • faza II – Barok dojrzały – przypadający na lata 1620-1680;
  • faza III – schyłek Baroku (zmierzch epoki) – okres między rokiem 1680 a 1740.