Bohaterowie Kłamczucha

  BOHATEROWIE:

  Aniela Kowalik – 15-letnia dziewczyna; ukończyła naukę w szkole podstawowej w ósmej klasie i rozpoczęła zajęcia w Liceum Poligraficzno-Księgarskim w Poznaniu

  Paweł Nowacki – licealista; uczył się w jednym z poznańskich liceów ogólnokształcących w drugiej, a następnie w trzeciej klasie

  Pozostali :

  Józef Kowalik – tata Anieli, dalekomorski rybak

  Kasia Kurkówna – przyjaciółka Anieli z Łeby

  Mamert Kowalik – kuzyn ojca Anieli mieszkający w Poznaniu, lekarz chirurg

  Teofila Kowalik (Tosia) – żona Mamerta, nauczycielka w szkole muzycznej

  Tomcio i Romcia – dzieci państwa Kowalików

  ciocia Lila – malarka; wynajęła Anieli pokój w swoim mieszkaniu

  Danusia i Cesia – koleżanki Pawła

  Robert Rojek – kolega Anieli z klasy w Liceum Poligraficzno-Księgarskim

  Ola Sobkowiak – koleżanka Anieli z klasy

  Dmuchawiec – nauczyciel języka polskiego