Bohaterowie Kłamczucha

BOHATEROWIE:

Aniela Kowalik – 15-letnia dziewczyna; ukończyła naukę w szkole podstawowej w ósmej klasie i rozpoczęła zajęcia w Liceum Poligraficzno-Księgarskim w Poznaniu

Paweł Nowacki – licealista; uczył się w jednym z poznańskich liceów ogólnokształcących w drugiej, a następnie w trzeciej klasie

Pozostali :

Józef Kowalik – tata Anieli, dalekomorski rybak

Kasia Kurkówna – przyjaciółka Anieli z Łeby

Mamert Kowalik – kuzyn ojca Anieli mieszkający w Poznaniu, lekarz chirurg

Teofila Kowalik (Tosia) – żona Mamerta, nauczycielka w szkole muzycznej

Tomcio i Romcia – dzieci państwa Kowalików

ciocia Lila – malarka; wynajęła Anieli pokój w swoim mieszkaniu

Danusia i Cesia – koleżanki Pawła

Robert Rojek – kolega Anieli z klasy w Liceum Poligraficzno-Księgarskim

Ola Sobkowiak – koleżanka Anieli z klasy

Dmuchawiec – nauczyciel języka polskiego