Znaczenie tytułu powieści Jądro ciemności

           Tytuł utworu ma głęboko symboliczne znaczenie, kryje w sobie kilka ważnych sensów. Z jednej strony odnosić się może do wędrówki Marlowa, konkretnego celu podróżniczego, do którego zmierza bohater, z drugiej strony natomiast tytuł przywodzić może na myśl uniwersalne prawdy o naturze ludzkiej. Tytułowe jądro ciemności to, w najbardziej dosłownym sensie, Afryka, środek ziemi, centrum świata. Podróż bohatera w najdalsze rejony kontynentu przypomina stopniowe zapuszczanie się w jego głąb, schodzenie na coraz głębsze kręgi, a tym samym odkrywanie tego, co najbardziej tajemnicze, nieodgadnione, ale również niebezpieczne. Marlow podróżuje niejako do początków świata.

             Kongo jest w utworze przedstawiane jako dziewiczy teren, a ludzie żyjący na nim przypominają pierwszych mieszkańców ziemi. Bohatera fascynuje i jednocześnie przeraża gąszcz dzikiej, bujnej dżungli, niedotkniętej jeszcze przez cywilizację. Jednak wędrówka Marlowa przekracza w pewnym momencie fabuły pierwotny swój projekt, staje się wyprawą o charakterze mitycznym. Zmienia się tym samym interpretacja tytułu dzieła. Marlow w trakcie podróży dotyka prawd związanych z kondycją człowieka w ogóle. Podróż w górę rzeki, do środka, jądra ziemi, okazuje się wędrówką ku „jądru ciemności” ludzkiej duszy, której uosobieniem jest Kurtz. Jest on wcieleniem sił zła, jakie rodzą się w człowieku pod wpływem pychy i przekonania, iż jest się kimś lepszym od innych.