Janosz Boka charakterystyka

Charakterystyka Janosza Boki

Janosz Boka to główny bohater powieści Ferenca Molnara ,, Chłopcy z Placu Broni '' .

Janusz Boka był wysokim, dobrze zbudowanym chłopcem,  skończył czternaście lat i miał jeszcze chłopięcą twarz. Dopiero kiedy się go słuchało, wydawał się starszy. Miał głęboki, spokojny i łagodny głos.  To, co mówił, było równie spokojne i rozważne. Nie wtrącał się w drobne kłótnie, unikał ich nawet wtedy, gdy proszono go o rozsądzenie sporu. Dobrze wiedział, że po rozstrzygnięciu kłótni jedna ze stron i tak będzie czuła żal, i to właśnie do rozjemcy. Ale gdy spór zaostrzał się, zamieniał w awanturę i groził interwencją nauczycieli, wówczas Boka włączał się natychmiast, aby pogodzić zwaśnione strony ku ogólnemu  zadowoleniu. Janusz Boka był mądrym chłopcem i zapowiadał się na wartościowego i prawego człowieka, który jeśli nawet daleko nie zajdzie, to przecież nigdy nie zawiedzie zaufania.

Cieszył się dużym zaufaniem przyjaciół, którzy w tajnym głosowaniu wybrali go na przywódcę. Powierzyli mu ją koledzy, co znaczy, że darzyli go szacunkiem i zaufaniem.  Potrafił rządzić sprawiedliwie. Gdy nie zasunął zasuwy, sam poprosił o wpis do czarnej księgi, w której znajdowały się wszystkie przewinienia chłopców z Placu Broni. Taka postawa dowódcy podobała się chłopcom. Boka wymierzał sprawiedliwość nawet samemu sobie. Był to przykład prawdziwego męstwa, ,,o jakim nawet na lekcjach łaciny nie słyszeli, choć przecież wiele im mówiono o dzielnych Rzymianach''.

Potrafił obiektywnie i sprawiedliwie ocaniać zasługi swojej drużyny, wyróżnił Nemeczka funkcją adiutanta, ponieważ wierzył w jego szlachetność i odwagę. Był dobrym i współczującym kolegą, w czasie choroby Nemeczka troszczył się o jego zdrowie i często odwiedzał. Jako wrażliwy chłopiec nie wstydził się łez.

Janosz Boka to pozytywny bohater, z którego można brać przykład, zasługuje na podziw i uznanie.