Jakie style i tendencje artystyczne typowe dla modernizmu zostały wykorzystane w Melodii mgieł nocnych ?

Jakie style i tendencje artystyczne typowe dla modernizmu zostały wykorzystane w Melodii mgieł nocnych ?

Tetmajer dążył do wywoływania doznań zmysłowo – uczuciowych u odbiorcy przez wykorzystywanie synestezji, czyli swobodnego kojarzenia różnego typu wrażeń na przykład dotyczących barw i dźwięków.Synestezja to zjawisko psychiczne polegające na kojarzeniu ze sobą wrażeń pochodzących z różnych zmysłów. Opisy dźwięków, kolorów, wrażeń dotykowych w utworze sprawiają, że oddziałuje ona na wszystkie zmysły

Można dostrzec inne wrażenia zmysłowe; ruch ( pląsajmy, okręcajmy, wzlatujmy, lećmy), barwa ( tecza blasków, gwiazd promienie), dotyk ( puch, pierze) zapach ( woń kwiatów). Do połączenia wszystkich tych doznań poeta używa synestezji, czyli metody pozwalającej kojarzyć ze sobą różne wrażenia zmysłowe – słyszeć barwy, widzieć zapach, ( szumy powiewne, wchłaniajmy potoków szmer).

Utwór przedstawia piękno natury. Mgły przypominają dzieci, które bawią się ze sobą, wykorzystując do tego elementy przyrody ( księżyc, gwiazdy, kwiaty,nietoprze, ćmy). Są swobone i wolne swoim otoczenieu, wśród dzikiej i nieskażonej przyrody. Przedstawiony opis jest impresjonistyczny – poeta stara się oddać chwilę, zatrzymać w ruchu, to co ulotne. Wykorzystuje do do tego całe bogactwo języka.

Ważnym zabiegiem wykorzystanym w utworze jest instrumentacja głoskowa polegająca na takim doborze słów, aby pewne głoski powtarzały się częściej niż przeciętnie, głoski występują w grupach i tworzą układy brzmieniowe. Dzięki temu tekst staje się bardziej melodyjny.